Tīmekļvietnes privātuma politika

Laipni lūgti  tīmekļvietnē!

Šo tīmekļvietni kontrolē [struktūras nosaukums] (turpmāk – “Valeant” vai “mēs”). Šīs tīmekļvietnes privātuma politikā (turpmāk – “privātuma politika”) izskaidrots, kā mēs apkopojam, izmantojam, nododam un izpaužam jūsu informāciju (turpmāk – “personas informācija”), kuru varam iegūt ar šīs tīmekļvietnes palīdzību. Mēs apstrādājam jūsu personas informāciju atbilstoši privātuma un datu aizsardzības tiesību aktiem, kas ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē.

Personas informācijas apkopošana un izmantošana

Mēs apstrādājam personas informāciju dažādiem mērķiem:

  •   lai sniegtu jūsu pieprasīto pakalpojumu:

kad pasūtāt produktus tiešsaistē, mēs iegūstam informāciju par jūsu identitāti, kontaktinformāciju, piegādes informāciju, maksājumu informāciju un citu informāciju, kas nepieciešama darījuma izpildei. Jūs arī varat izveidot kontu mūsu tīmekļvietnē, lai atvieglinātu savstarpējo sadarbību;

  •   lai īstenotu savas uzņēmējdarbības vajadzības:

jūs varat apmeklēt šo tīmekļvietni, īpaši daudz informācijas par sevi neatklājot, tomēr mūsu serveri automātiski reģistrē tehniskos datus par apmeklētājiem drošības nolūkos un tīmekļvietnes darbības analīzei.Apkopoto personas informāciju mēs izmantojam arī iekšējiem mērķiem, piemēram, lai uzlabotu produktus, īstenotu tirdzniecības veicināšanas akcijas, pārvaldītu klientu kontus, uzzinātu vairāk par klientu vajadzībām un sazinātos ar klientiem pētniecības un informatīvos nolūkos. Visbeidzot mēs personas informāciju varam arī izmantot, lai veiktu korporatīvu daījumu, aizsargātu savas tiesības vai īpašumu, pieņemtu lietošanas noteikumus un juridiskos paziņojumus, kā arī celtu, īstenotu un aizstāvētu likumīgās prasības

  • lai izpildītu juridiskos pienākumus:

mēs apstrādājam personas informāciju, lai izpildītu nodokļu, grāmatvedības un citus juridiskos pienākumus, piemēram, saistībā ar komercdarījumiem. Turklāt mēs apstrādājam jūsu personas informāciju, ja to prasa likums, tiesas rīkojums vai cits saistošs lēmums.

Ar jūsu piekrišanu

Atsevišķos gadījumos mēs varam lūgt jūsu piekrišanu personas informācijas apkopošanai un izmantošanai. Piemēram, konkrētu sīkdatņu izmantošanai, jūsu e-pasta adreses vai mobilā tālruņa numura izmantošanai reklāmas nolūkos vai gadījumā, ja parakstāties uz konkrētiem pakalpojumiem (piemēram, regulāriem jaunumiem). Jums vienmēr būs iespēja šo piekrišanu atsaukt.

Turklāt jūs varat arī brīvprātīgi sniegt personas informāciju, tostarp, ja nepieciešams, savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi), dzimšanas datumu, amata nosaukumu, savu draugu un ģimenes locekļu vārdus, uzvārdus un kontaktinformāciju, hobijus, interesējošās jomas, profesionālo piederību, iecienītākos zīmolu un produktus, informācijas nodošanas avotus. Tādā mērā, kādā jūs sniedzat informāciju par saviem draugiem un ģimenes locekļiem, jūs piekrītat iepazīstināt attiecīgās personas ar šo privātuma politiku un saņemt viņu piekrišanu šādas informācijas sniegšanai.

Ja jums vēl nav 16 gadi, jūs nevarat sniegt mums savu personas informāciju bez iepriekšējas vecāka vai aizbildņa piekrišanas vai atļaujas.

Mēs neizmantosim un nenodosim jūsu personas informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma tādiem mērķiem, kas nav saistīti ar šajā privātuma politikā norādītajiem, un nepieciešamības gadījumā piedāvāsim jums izvēlēties, vai piekrītat, ka jūsu personas informācija tiek izmantota šādiem citiem mērķiem.

Informācijas nodošana

Mēs varam nodot jūsu personas informāciju iepriekšminētajiem mērķiem šādām struktūrām:

  • citām Valeant uzņēmumu grupas struktūrām;
  • pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar šīs tīmekļvietnes un mūsu uzņēmuma darbību, tostarp tīmekļvietnes mitināšanu, ar pakalpojumiem saistītu tehnoloģiju sniegšanu, maksājumu apstrādi un atļaušanu un tirdzniecības veicināšanas materiālu izplatīšanu;
  • valsts iestādēm, valsts regulatoriem, citām tiesībaizsardzības iestādēm vai tiesām, kā to prasa vai atļauj likums vai saistošs rīkojums; un
  • citām trešajām personām saistībā ar korporatīvo pārstrukturizāciju, aktīvu pārdošanu vai nodošanu, Valeant vai mūsu filiāļu vai saistīto uzņēmumu apvienošanu vai sadalīšanu.

Nododot jūsu personas informāciju struktūrām, kas atrodas valstīs ārpus EEZ vai Šveices un neparedz līdzvērtīgu datu aizsardzības līmeni, mēs garantēsim personas informācijas aizsardzību ar līgumiem atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Lai uzzinātu vairāk, jūs varat izmantot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Datu drošība

Mēs veicam atbilstošus tehniskus, fiziskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu personas informāciju pret tīšu vai pretlikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, izmainīšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi. Diemžēl neviena informācijas aizsardzības sistēma nav 100 % droša. Tāpēc, lai gan mēs cenšamies aizsargāt jūsu personas informāciju, mēs nevaram nodrošināt vai garantēt personas informācijas aizsardzību pret neprognozējamu pazušanu vai neatļautu piekļuvi.

Jūsu tiesības

Ievērojot piemērojamos tiesību aktos noteiktos ierobežojumus, jums ir tiesības pieprasīt iespēju piekļūt savai personas informācijai, to labot, dzēst un ierobežot, pārtraukt tās apstrādi un pārnesamību un netikt pakļautam automatizētai atsevišķu lēmumu pieņemšanai. Šādus lūgumus var adresēt turpmāk norādītajām kontaktpersonām.

Datu integritāte

Mēs veicam pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu apkopotā personas informācija ir būtiska un uzticama tās izmantošanas mērķiem, kā arī precīza, pilnīga un aktuāla. Tomēr atsevišķos gadījumos mēs paļaujamies uz to, ka lietotāji sniedz un uztur precīzu personas informāciju. Jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu savas informācijas aktualitāti un precizitāti informācijas sniegšanas brīdī un gadījumos, kad mūsu pakalpojumi piedāvā instrumentus šīs informācijas uzturēšanai.

Personas informācijas saglabāšana

Mēs glabājam personas informāciju tikai tik ilgi, cik to prasa piemērojamie tiesību akti, vai tik ilgi, cik nepieciešams informācijas apstrādes mērķiem. Kad personas informācija vairs nav nepieciešama, mēs to izdzēšam, un tā vai citādi tas tiek izdarīts pēc maksimālā glabāšanas termiņa beigām, kas noteikts piemērojamos tiesību aktos.

Privātuma politikas izmaiņas

Ja mēs šajā privātuma politikā izdarīsim kādas būtiskas izmaiņas, tīmekļvietnes mājaslapā tiks ievietota saite ar norādi “Pārskatītā privātuma politika” vai līdzīgs paziņojums par izmaiņām. Tāpēc iesakām jums periodiski pārbaudīt šo tīmekļvietni, lai pārliecinātos, vai privātuma politikā nav veiktas nesenas izmaiņas. Nesenas privātuma politikas izmaiņas var konstatēt arī pēc spēkā stāšanās datuma, kas norādīts šīs privātuma politikas sākumā.

Saites uz citām tīmekļvietnēm internetā

Privātuma politikā norādītā privātuma prakse attiecas tikai uz šo tīmekļvietni un citām noteiktām darbībām. Citās tīmekļvietnēs, kuras uztur trešās personas, šī prakse var atšķirties. Ja caur saiti vai kā citādi apmeklējat citas tīmekļvietnes, kuras pārvalda trešās personas, iepazīstieties ar šajās tīmekļvietnēs ievietoto privātuma politiku. Mēs šīs tīmekļvietnes nekontrolējam un neesam atbildīgi par trešo personu ievēroto politiku vai praksi.

Kā mēs aizsargājam amatu pretendentu privātumu

Personas informāciju, kas tiek iegūta no amatu pretendentiem, aizsargā Valeant pretendenta privātuma aizsardzības politika www.bausch.lv.

Sazināties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šo privātuma politiku vai mūsu privātuma praksi, sazinieties ar: PharmaSwissLatviaInfo@Valeant.com

Ja jums ir bažas vai sūdzības par personas informācijas izmantošanu, jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru: DPO@bausch.com 

Ja uzskatāt, ka jūsu sūdzība nav atbilstoši izskatīta, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas rūpējas par privātumu jūsu valstī.

 

 

 

Online Beratung - form

Online Beratung - page